top of page

Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: 7 juni 2023

 

Bij CF Accountancy hechten we veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, met wie we deze delen en welke maatregelen we nemen om uw privacy te waarborgen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

 

 1. Verzamelde informatie
  We verzamelen de volgende categorieën persoonlijke informatie van onze klanten:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

  • Financiële gegevens: zoals bankrekeninginformatie, creditcardgegevens, belastinginformatie, enz.

  • Bedrijfsinformatie: zoals bedrijfsnaam, registratienummer, BTW-nummer, enz.

  • Boekhoudkundige gegevens: zoals inkomsten, uitgaven, facturen, bonnen, salarisgegevens, enz.
    

 2. Gebruik van verzamelde informatie
  We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van boekhoudkundige transacties en het leveren van de gevraagde diensten.

  • Het verstrekken van klantenondersteuning en het beantwoorden van vragen.

  • Het verbeteren en aanpassen van onze diensten.

  • Het versturen van belangrijke meldingen en updates met betrekking tot uw account en onze diensten.

  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het hanteren van wettelijke procedures.
    

 3. Informatiedeling
  We delen de verzamelde informatie alleen in de volgende gevallen:

  • Met uw toestemming: We delen uw informatie met derden wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen.

  • Met onze dienstverleners: We kunnen uw informatie delen met vertrouwde dienstverleners die namens ons handelen en die nodig zijn om de gevraagde diensten te leveren.

  • Voor wettelijke doeleinden: We kunnen uw informatie delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen of om te reageren op juridische procedures.
    

 4. Gegevensbeveiliging
  We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde informatie te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken beveiligde verbindingen, versleutelingstechnologieën en beperkte toegangscontroles om uw gegevens te beschermen.
   

 5. Bewaartermijn
  We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. De specifieke bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de aard van de informatie en de toepasselijke wettelijke vereisten.
   

 6. Uw rechten
  Als klant van CF Accountancy heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U heeft het recht om:

  • Toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en een kopie ervan te ontvangen.

  • Onjuiste of onvolledige informatie te corrigeren.

  • Uw informatie te laten verwijderen, behalve wanneer bewaring ervan wettelijk verplicht is.

  • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw informatie voor direct marketingdoeleinden.

  • Uw toestemming voor het verwerken van uw informatie in te trekken (let op dat dit de rechtmatigheid van eerdere verwerking niet beïnvloedt
   Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.
    

 7. Cookies en trackingtechnologieën
  We kunnen gebruikmaken van cookies en andere trackingtechnologieën op onze website om uw gebruikerservaring te verbeteren, analyses uit te voeren en gerichte advertenties te tonen. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer cookies worden gebruikt. Houd er echter rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.
   

 8. Externe links
  Onze website kan links bevatten naar externe websites waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van die van CF Accountancy. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van deze externe websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.
   

 9. Wijzigingen in het privacybeleid
  We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en de herziene versie van het privacybeleid zal de datum van de laatste herziening weergeven. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid te controleren voor eventuele wijzigingen.
   

 10. Neem contact met ons op
  We zullen ons best doen om uw vragen en opmerkingen zo snel mogelijk te beantwoorden. Gelieve er rekening mee te houden dat de responstijd kan variëren, afhankelijk van de aard en complexiteit van uw verzoek. U kan steeds mailen naar jerome@creative.finance.
   

 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België In geval van een geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie, streven we ernaar om eerst een oplossing te vinden via onderhandelingen en overleg. Indien een dergelijke oplossing niet mogelijk is, zijn de rechtbanken van arrondissement Gent exclusief bevoegd voor de beslechting van eventuele geschillen.
   

 12. Volledigheid en wijzigingen
  Dit privacybeleid vormt de volledige overeenkomst tussen u en CF Accountancy met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie. Eventuele andere voorwaarden, mondelinge afspraken of eerdere versies van het privacybeleid zijn niet van toepassing. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met vermelding van de datum van de herziening.

 

Dank u voor het lezen van ons privacybeleid. We stellen uw vertrouwen in CF Accountancy en uw privacyrechten ten zeerste op prijs. Als u verdere vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zoals vermeld in punt 10 hierboven.

bottom of page